Μετά που πήρα το βιβλίο έκανα την κόρη μου!! Τώρα το κρατώ όταν μεγαλώσει!!